Trondheim: Møte 6. november 2018

tirsdag, 6 nov 2018

16:15 – 19:00

Er plastproblemet løsbart? – Fokus på tekniske og politiske løsninger

Plast og havets helse v/Mimmi Throne-Holst, forskningsleder, SINTEF Ocean

Marin forsøpling og forurensning truer våre hav og muligheten for blå økonomisk vekst. En stor andel av den marine forsøplingen består av plast som forårsaker stor skade på marine økosystemer. Estimat viser til at verdenshavene tilføres mellom 8 og 12 millioner tonn plast per år. Plasten forekommer i havet som makroplast (store gjenstander), mikro- og nano-plast (små partikler). Foredraget vil gi en gjennomgang av problematikken med plast i havet og diskutere noen mulige tiltak for å redusere tilførselen av plast til verdenshavene. Det vil også peke på behovet for videre utvikling av kunnskap og verktøy nødvendig for samlet risikovurdering av komplekse marine miljøtrusler.

Aktuelle prosjekter for bekjempelse av plast i havet v/Erlend Standal, seniorrådgiver, Salt Lofoten AS

Store mengder avfall finner veien til verdenshavene hver dag, hver uke, hver måned, hvert år. En forsvinnende liten andel av dette blir fjernet fra havet igjen. Særlig problematisk er den store andelen av plast og andre kunststoffer med svært lang levetid. Økende interesse for dette miljøproblemet i senere år har ført til et økende antall forslag til løsninger – noen mer realistiske enn andre. Erlend vil ta for seg et knippe eksempler på prosjekter for å bekjempe miljøproblemet marin forsøpling.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Enkel servering i forkant av møtet – ingen egenandel.

På grunn av serveringen ber vi om påmelding innen mandag 5. november kl. 1200 post@ntva.no.

 

Arrangementssted

Realfagbygget: R8
Gløshaugen, NTNU
Trondheim

Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift
Gratis