Oslo: Julemøte 10. desember 2018

mandag, 10 des 2018

18:00 – 22:00

Kunstig intelligens, med konkrete anvendelser i Norge

Kunstig intelligens – muligheter for Norge v/Anne Marthine Rustad, forskningsleder AI, SINTEF

Kunstig intelligens har de siste årene skapt overskrifter etter gjennombrudd innen bilde og talegjenkjenning. Også inne helse, media og nye forretningsmodeller er kunstig intelligens med på å endre verden slik vi kjenner den. Vi omgir oss med tjenester basert på kunstig intelligens hver eneste dag, ofte uten å være klar over det.
Det er bred internasjonal overensstemmelse om at kunstig intelligens vil være en av de viktigste driverne for vekst, konkurransekraft og sysselsetting. Kunstig intelligens er antatt å bidra til økt effektivitet og produktivitet, og gi viktig bidrag til innovasjon og nyskaping. Dette har ført til et globalt kappløp; den som vinner vil sikre seg internasjonal ledelse. Det er dermed ikke uten grunn at kunstig intelligens blir ansett som den kanskje viktigste konkurransefordelen man kan disponere i det 21.århundret.
Innen flere områder finnes det allment tilgjengelige biblioteker bestående av datasett, algoritmer, kode og ferdige trente nettverk. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle for industrielle applikasjoner, hvor skreddersydde løsninger vil være nødvendig. Skreddersydde løsninger blir enda bedre om kunstig intelligens kombineres med innsikten om industrien de anvendes i, basert på flere ti år med kunnskapsbygging. Her har Norge en unik mulighet til å styrke næringer vi allerede er ledende i.

AI ved deteksjon av hudkreft (Scientific and Artificial Intelligence Applied to Detection of Skin Cancer) v/Jakob Stamnes, professor, UiB

Melanoma is responsible for 75% of all skin cancer deaths, and early detection offers the best option for cure.

We discuss a spectral radiance meter designed to record images of skin tissue at several different wavelengths from multiple angles of illumination and detection and an associated diagnostic indication tool that will provide accurate, reliable, non-invasive real-time detection of skin cancer in an objective manner. The method is particularly aimed at early detection of melanoma to save lives and reduce health care costs.

Training and validation of the diagnostic indication tool was conducted on the basis of 712 multispectral images of pigmented skin lesions, of which 415 were of benign lesions and 297 of lesions suspicious of melanoma according to clinical (dermoscopic) assessment. For discrimination of malignant lesions (as confirmed by biopsy) from benign lesions (as confirmed by dermoscopy), the sensitivity/specificity of our diagnostic indication tool was found to range from 97%/97% for application to a small data set (157 lesions, 35 malignant) comprised of lesions that were not used for construction of the final diagnostic indication tool to 99%/93% for application to a large data set (712 lesions, 80 malignant) comprised of all available data used for construction of the final diagnostic indication tool.

The methods described above is mainly based on Scientific Intelligence (SI), with inputs from statistics, physics, information theory, computer science, and mathematics, which are needed in order to build a theoretical framework.

We also discuss recent attempts to apply Artificial Intelligence (AI) to diagnose skin cancer based on photographic or dermoscopic images of skin lesions, and why such methods, based solely on AI, are not likely to replace the scientific method, but rather expected to improve it.

 

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 7. desember. Egenandelen for middagen er kr 500, og påmeldte vil få tilsendt faktura.

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo

Påmeldingsavgift

Egenandel middag
NOK 500.00