Bergen: Møte 30. januar 2018

tirsdag, 30 jan 2018

19:00 – 22:00

Hjernens vannveier

Foredrag ved Marie Rognes, avdelingsleder, Simula Research Laboratory

Hvorfor har ikke hjernen et lymfesystem? Kan hjernens manglende lymfesystem være knyttet til Alzheimer’s og andre demenssykdommer? Og hvordan kan matematisk modellering brukes til å studere disse prosessene? I dette foredraget vil det bli svart på disse (og flere!) spørsmål og beskrive kjerneaktivitene i våre forskningsprosjekter rettet mot matematisk modellering og vitenskapelige beregninger for væskeflyt og transport i hjernevev.

Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen 25. januar.

Måltidet er gratis.

Arrangementssted

Nansensenteret på Marineholmen
Thormølens gate 47
Bergen

Påmeldingsavgift

Påmelding
Gratis