Bergen: Møte 20. mars 2018

tirsdag, 20 mar 2018

19:00 – 22:00

Vei- og gatenettets rolle for byutvikling: Mindemyren – potensialer for Bergens nye sentrum?

Foredrag ved: Akkelies van Nes, professor, Høgskulen på Vestlandet/ University of Delft

Space syntax er en metode som kan beregne grad av tilgjengelighet og vitalitet for byens gater. I denne forelesningen blir en demonstrasjon gjort av denne metoden for å vise hvilken potensialer Mindemyren har for byutvikling i Bergen. Resultater fra forskning og tilpasning i byfornyelsespraksis fra andre land blir vist.

 

Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen 15. mars.

Måltidet er gratis.

Arrangementssted

Nansensenteret på Marineholmen
Thormølens gate 47
Bergen

Påmeldingsavgift

Påmelding
Gratis