NTVA møter

/NTVA møter
NTVA møter 2017-04-18T13:01:53+00:00

Kristiansand: Møte 12. oktober 2017

torsdag, 12 okt 2017

Tidspunkt: 18:00 – 22:00

Thumbnail Image

Tolkning og bruk av Big Data i industrien


Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Agder Vitenskapsakademi inviterer til åpent møte i Kristiansand

Hovedforedrag ved Harald Martens, professor emeritus, NTNU

For mye data, for lite informasjon? I industrien, så vel som i medisin og i samfunnet for øvrig, genereres
det enorme mengder fantastiske tekniske data («Quantitative Big Data») som ikke utnyttes skikkelig. Det er synd.

Allerede dagens mer eller mindre kontinuerlige strømmer av tradisjonelle måledata inneholder verdifull informasjon om variasjoner i industriprosessens råvarer, driftsbetingelser og produktkvalitet. Og morgendagen vil bringe radikalt forbedrede måleteknikker – raske, presise, høydimensjonale, men ikke-selektive. Eksempler: aksellerometere, spektrofotometere, termiske videokameraer, hyperspektrale kameraer osv.

På den ene siden er slike tekniske måledata for kompliserte for klassisk mekanistisk eller statistisk modellering. På den annen side er de langt mer strukturerte enn mange andre typer Big Data. Det å håpe at kunstig intelligens i form av «black box» kunstig nevralnett skal håndtere slike data kan være både fremmedgjørende og risikofylt.

Interpretable Deep Learning, with an eye for physics: Foredraget vil diskutere møtet mellom fagfeltene kjemometri og kybernetikk i Trondheimsmiljøet rundt NTNU. Dette har resultert i nye metoder og programpakker som gjør det enklere for bedrifter innen metallurgi, kjemi, elektronikk, shipping osv. å håndtere enorme strømmer av verdifulle tekniske måledata på en effektiv og forståelig måte.

Et aspekt av dette er at samfunnet overvinner Matte-angsten. Det vil kreve radikale endringer i matematikk-undervisningen.

 

Innledningsforedrag fra Agder Vitenskapsakademi:  Garnisonsbyen Kristiansand ved Thor Einar Hanisch

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63

Møtet er åpent for alle interesserte.

Etter møtet blir det sosial sammenkomst med aftensbuffet i Kafe Kampus, Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til post@ntva.no senest tirsdag 10.10.  Et bidrag på kr 200 betales på stedet.

Arrangementssted

Gimle Gård
Gimleveien 23
Kristiansand,

Påmeldingsavgift:

Påmelding NOK 200.00