NTVA møter

/NTVA møter
NTVA møter 2017-04-18T13:01:53+00:00

Bergen: Møte 21. november 2017

tirsdag, 21 nov 2017

Tidspunkt: 18:00 – 22:00

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen 100 år


Geofysikkens historie – fra Vøringen til Universitas Bergensis: Magnus Vollset, forsker i vitenskapshistorie, AHKR, UiB

Da geofysisk institutt sitt bygg åpnet i 1928, var det en verdensnyhet: «Den lille nordiske by Bergen – skipshavn, fiskehavn, handelsby – har gjort mer for vitenskap i de siste par generasjoner enn mange – for ikke å si de fleste – universitetsbyer», åpnet et stort oppslag i Nature i anledningen. Hva var det geofysikkmiljøet hadde bidratt med?

Dette innlegget vil dreie seg om geofysikken fra Den Norske Nordhavsekspedisjonen la fra havn i 1876, med jakten på lovene bak havet og atmosfærens bevegelser som ett av motivene, til instituttets grunnlegger Bjørn Helland-Hansen gikk av med pensjon, og Carl Ludvig Godske rundt åpningen av Universitetet i Bergen i 1948 advarte om at meteorologi var mer enn «bare» værvarsling. Hovedvekten vil ligge på tiden i mellom: biologisk stasjon, Geofysisk institutt og hvordan de to bergensskolene i oseanografi og meteorologi satte Bergen på det vitenskapelige verdenskartet. Gjennom en kombinasjon av systematiske observasjoner og nye fysiske modeller, la geofysikerne i Bergen grunnlaget både for moderne værvarsling og fysisk oseanografi.

Framvekst av moderne geofysikk og teknologi: Nils Gunnar Kvamstø, instituttleder Geofysisk Institutt

Vilhelm Bjerknes ble hentet til Bergen ved etableringen av Geofysisk Institutt i 1917. Etter kort tid la han grunnlaget for Bergensskolen i meteorologi som hadde stor tiltrekningskraft på unge forskere, nasjonalt og internasjonalt. Bergensskolen ble berømt for oppdagelsen av polarfronten og hvordan denne er knyttet til lavtrykksdannelse og lavtrykkenes livssyklus. Utover på 1930-tallet ble medlemmene i Bergensskolen spredt og dette forskningsfeltet ble etter kort tid forlatt på Geofysisk Institutt. Femti år senere ble denne forskningen tatt opp igjen på instituttet og den har gradvis vokst fram til i dag, men med andre innfallsvinkler og metoder enn i Bergensskolens dager. I foredraget blir det tatt opp hvordan nye funn og ny teknologi har brakt denne forskningen videre og hvordan resultatene har betydning for hva vi vet om ekstremvær og usikkerhet i både vær- og klimavarsler.

Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.

NTVAs president og generalsekretær deltar på møtet der nye NTVA-medlemmer fra Bergens-området vil motta nål og diplom som bevis på medlemskapet.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Det blir servert fingermat etter foredragene – ingen egenandel.

Siden det er begrenset plass i aulaen og på grunn av serveringen, ber vi om påmelding til post@ntva.no så snart som mulig.

NB: Dette arrangementet holdes i Aulaen ved Universitetet i Bergen

Arrangementssted

Aulaen, Universitetet i Bergen
Museplass 3
Bergen,

Påmeldingsavgift:

Påmelding Gratis