NTVA møter

/NTVA møter
NTVA møter 2017-04-18T13:01:53+00:00

Oslo: Møte 25. oktober 2017

onsdag, 25 okt 2017

Tidspunkt: 18:00 – 22:00

Thumbnail Image

Smartnett, smarthus, og klimavennlige bygg


Nullutslippsbygg og nullutslippsområder – Løsninger for lavutslippssamfunnet
ved professor Arild Gustavsen, NTNU. Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME-ZEN)

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på nullutslippsbygg (FME ZEB) startet opp i 2009. Senteret ble finansiert av Forskningsrådet og partnere fra 2009 til 2017. Senteret har hatt som mål og utvikle produkter og løsninger som skal bidra til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) ble utpekt som FME senter i 2016 og skal bidra til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Foredraget viser resultater fra FME ZEB, inklusiv eksempler på teknologier benyttet og pilotbygg, og planer for videre forskning og utvikling i FME ZEN.

Fremtidens fleksible og intelligente elektriske distribusjonsnett
ved direktør Gerd Kjølle, Sintef, Senter for intelligent elektrisitets­distribusjon (CINELDI)

Forskningssenteret CINELDI skal bidra til å digitalisere og modernisere det elektriske distribusjonsnettet på en kostnadseffektiv, fleksibel og robust måte. Målet er at nettet skal håndtere samspill med smarte nettkunder, elektrisk transport, solcelleanlegg og annen fornybar kraft.

Dagens distribusjonsnett er gammelt og trenger store reinvesteringer fremover. Det er ikke bygget for å integrere store andeler ny fornybar energi produsert fra vind og sol. Fremtidens intelligente distribusjonsnett, Smart Grid, skal bidra til å ta i bruk nye muligheter som gis av nye sensorer og intelligente komponenter, og realisere fleksibilitet i forbruk, kraftproduksjon og energilager som en ressurs. Med Smart Grid kan kraftnettet driftes på nye måter slik at det eksisterende nettet kan utnyttes bedre og investeringer kan spares.

 

 

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 20. oktober. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo,

Påmeldingsavgift:

Egenandel middag NOK 400.00