Trondheim: Møte 7. mai 2019

tirsdag, 7 mai 2019

16:15 – 19:00

Integrasjon av miljøvennlige teknologier i bygninger i en urban kontekst

 Miljøvennlige teknologier integreres i større og større grad i bygninger. Solcelleteknologi er den største teknologien blant dem og har utvilsomt et stort potensiale for fremtiden.

Vi ser at tiden da små solcellepaneler ble brukt utelukkende på hytter er over da stadig flere utbyggere satser på store solcelleanlegg plassert på tak av bygninger. Siden takarealet er begrenset ser vi at det er behov for å integrere teknologier som solcelleteknologi i bygninger i enda større grad, men hvordan gjør vi det?

 Ved integrasjon av teknologien i bygningene blir de meget godt synlig på fasader og i en urban kontekst må de konversere med fasadematerialer som tre, betong og glass. Den største utfordringen vi står overfor i dag er derfor arkitektonisk integrasjon av nye miljøvennlige teknologier i bybildet.

Vi har invitert to forelesere som skal belyse dette temaet:

Alex Booker er professor i billedkunst, NTNU, med interesse for bygningsfasadens form og farge og dennes påvirkning på våre opplevelser av byrom. Han vil gjennom et historisk blikk på de siste 50 årene snakke om material- og fargebruk i bybildet i Trondheim.

Maria Cristina Munari Probst, førsteamanuensis fra EPFL, skal ta oss med inn i framtida og snakke om potensialet for integrasjon av miljøvennlige teknologier i fremtidas byer.

Etter foredragene vil det bli mulig å delta i en omvisning i Powerhouse på Brattørkaia.

Møtene i Trondheim dette semesteret vil ha hovedtema «Klima og teknologi». Vi ønsker velkommen til 4 møter med dette høyst aktuelle og viktige tema.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Tidspunkt for møtet, møtelokale og nærmere informasjon om omvisningen i Powerhouse kommer.

 

Arrangementssted

Powerhouse eller SINTEF på Brattøra
Trondheim

Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift
Gratis