Trondheim: Møte 26. februar 2019

tirsdag, 26 feb 2019

16:00 – 19:00

Fremtidens luftfart i støpeskjeen

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til medlemsmøte om utviklingen av norsk luftfart i forhold til globale trender og krav til utslipp og miljø.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skriver i sin perspektivmelding for 2018 (Verden og oss https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/) at dersom norsk næringsliv skal omsette klimautfordringen til muligheter og grønn konkurransekraft, må det være tett koblet på de internasjonale arenaene. NHO ser for seg et behov for nytt og omfattende offentlig-privat samarbeid, der lønnsomhet, arbeidsplasser og bærekraft står sentralt.

Transportsektoren har utfordringer i forhold til klima og miljø. NHO ser tre trender for denne sektoren:

 • Befolkningsvekst og økt velstand innebærer høyere etterspørsel etter transporttjenester.
 • Klimautfordringene krever at utslippene må reduseres.
 • Digitalisering skaper nye muligheter for smart mobilitet.

NTVA vil på dette møtet fokusere på hvordan krav til klima og miljø vil påvirke luftfartstjenestene i årene som kommer i lys av de trendene som NHO har trukket opp.

Program

 1. NHOs perspektivmelding – det generelle fremtidsbildet og hvordan dette vil påvirke transportsektoren  v/Alf Åge Lønne, direktør for strategi og Per Øyvind Langeland, direktør for næringspolitikk, NHO
  Foredraget vil ta for seg det utfordrende fremtidsbildet som tegnes i NHOs perspektivmelding og spesielt se nærmere på trender innenfor transportsektoren.
 1. Fremtidig mobilitet, økt verdiskaping?  v/Beate Kvamstad Lervold, spesialrådgiver SINTEF Ocean
  Foredraget vil belyse nye muligheter for norsk teknologiutvikling i transportsektoren.
 1. Fremtidens luftfart  v/Sigurd Øvrebø, administrerende direktør, Rolls-Royce Electric Norway
  Rolls-Royce satser tungt på utvikling av elektriske og hybride fly. Foredraget vil belyse hvordan klimautfordringene for luftfarten kan løses ved hjelp av ny teknologi.
 1. Paneldebatt – hva bør norsk næringsliv gjøre for å bidra til en bærekraftig luftfartsnæring?
  Debatten ledes av Karl Almås, spesialrådgiver i SINTEF Ocean og styreleder i NHO Trøndelag. Deltakere er de fire foredragsholderne.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Enkel servering i forkant av møtet – ingen egenandel.

På grunn av serveringen ber vi om påmelding innen mandag 25. februar kl. 1200 post@ntva.no.

 

 

Arrangementssted

Auditorium A3, NTNU Handelshøyskolen
Klæbuveien 72
Trondheim

Påmeldingsavgift

Gratis
Gratis