Tromsø: Møte 9. april 2019

tirsdag, 9 apr 2019

15:30 – 18:30

Finnfjordprosjektet – fabrikkrøyk blir til fiskefõr

  • Alger som biologisk industrielle organismer
    Hans Chr. Eilertsen, professor
  • Mulighetenes verden – Spennende lipider og bioaktivitet i marine alger
    Jon Brage Svenning og Lars Dalheim, Stipendiater, Norges fiskerihøgskole
  • Veien til full industriell CO2 utnyttelse ved Finnfjord AS
    Geir Henning Wintervoll, CEO, Finnfjord AS

Ved smelteverket Finnfjord AS ved Finnsnes blir forurensende CO2 brukt til å fôre opp mikroalger som kan bli mat, fiskefôr og mye annet spennende. Prosjektleder Jo Heming Strømholt samarbeider med professor Hans Christian Eilertsen ved UiT om forsøket i en giganttank (300 000 L), verdens  største? Etter en serie vellykkede forsøk i mindre skala er planene klare for videre oppskalering mot industriell skala. Og algene vokser fort. Man har  allerede tatt ut biomasser nok  til å kjøre innledende fòringsforsøk på laks. Seminaret vil dekke  hele bredden  av kompleksiteten i et sånt, for oss, gigantprosjekt.

En artikkel i forskning.no har mer informasjon om prosjektet,  her

Etter foredragene blir det servert fiskesuppe.

Møtet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig pga serveringen.

Påmelding innen kl 1200 mandag 8. april til post@ntva.no

Arrangementssted

Norges Fiskerihøyskole, Breivika
Muninbakken 21, NFH-bygget.
Tromsø

Påmeldingsavgift

Påmelding
Gratis