verli_j.m

Informasjon:
f. 1939 (86)
PhD, professor emeritus
Institutt for energi- og prosessteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 55 09 70
Professor II i Termisk energi, NTNU

Adresse:
Bromstadekra 33 E
7046 Trondheim
73 91 79 37