Osmundsen

Informasjon:
f. 1967 (11)
Dr.oecon., professor
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 15 68 / 996 25 143

Adresse:
Haraldskroken 17
4041 Hafrsfjord
51 59 54 66