Årsmøte i NTVA

//Årsmøte i NTVA
Årsmøte i NTVA2018-03-19T13:19:12+00:00

Innkalling til årsmøte i NTVA

Tirsdag 20. mars 2018, kl 1700

LERCHENDAL GÅRD, TRONDHEIM

Årsmøtet      kl 1700 – 1800

Sak 01/18     Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/18     Valg av møteleder og referent

Sak 03/18     Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/18     Styrets beretning 2017 (her)

Sak 05/18     Årsregnskap 2017 (her)

Sak 06/18     Forslag om opprettelse av programkomité for Sørlandet (her)

Sak 07/18     Budsjett for 2018 (her)

Sak 08/18     Fastsettelse av revisorhonoraret – revisjonsberetning

Sak 09/18     Strategiarbeidet i NTVA

Sak 10/18    Valg til styret, valgkomiteens innstilling

 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøter 13. februar 2018. Årsberetning 2017, Regnskap 2017 og Budsjett 2018 blir trykt i årboken for 2017.

Etter fagmøtet kl 1800-2000 – se omtale nedenfor – er det felles middag. Middagen er gratis for akademi-medlemmer som deltar på årsmøtet. Påmelding innen fredag 16. mars kl 1500 til post@ntva.no.

Tirsdag 20. mars – samme dag som årsmøtet – er det åpent møte på Lerchendal gård kl 1800-2000.

Tema: Datakrimininalitet

For informasjon se her.