Årsmøte i NTVA

//Årsmøte i NTVA
Årsmøte i NTVA 2017-03-21T11:37:16+00:00

Innkalling til årsmøte i NTVA

Tirsdag 21. mars 2017, kl 1700

LERCHENDAL GÅRD, TRONDHEIM

Årsmøtet      kl 1700 – 1800

Sak 01/17     Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/17     Valg av møteleder og referent

Sak 03/17     Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/17     Styrets beretning 2016 (her)

Sak 05/17     Regnskap 2016 (her)

Sak 06/17     Budsjett for 2017 (her)

Sak 07/17     Fastsettelse av revisorhonoraret – revisjonsberetning her

Sak 08/17     Strategiarbeidet i NTVA

Sak 09/17     Valg til styret (her)

 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøter 2. desember 2016 og 14. februar 2017. Årsberetning 2016, Regnskap 2016 og Budsjett 2017 blir trykt i årboken for 2016.

Etter fagmøtet kl 1800-2000 – se omtale nedenfor – er det felles middag. Middagen er gratis for akademi-medlemmer som deltar på årsmøtet. Det er nødvendig med påmelding. Påmelding innen fredag 17. mars kl 1500 til post@ntva.no eller til telefon 48 50 62 84.

Tirsdag 21. mars – samme dag som årsmøtet – er det åpent møte på Lerchendal gård kl 1800-2000.

Tema: Velferdsteknologi

For informasjon se her.

 

Trondheim 6. mars 2017

Vennlig hilsen

Lars Thomas Dyrhaug
Generalsekretær