degaard_r

Informasjon:
f. 1951 (99)
Dr.techn., leder
Statoil ASA RDI
7005 Trondheim
916 94 476

Adresse:
Lokes v 21
7033 Trondheim
73 96 24 45