degaard_h

Informasjon:
f. 1945 (90)
Dr.ing., professor
Institutt for vann- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim
916 94 476

Adresse:
Kolstadflata 61 B
7098 Saupstad
72 98 20 14