nordgrd_a

Informasjon:
f. 1954 (10)
Siv.ing.,
Tidligere direktør næringspolitikk
OLF (Oljeindustriens Landsforening)

Adresse:
Svartmeisv 18
4328 Sandnes
51 62 18 98 / 918 63 394