nordal_

Informasjon:
f. 1954 (00)
Dr.ing., professor
Institutt for bygg, anlegg og transport
Geoteknikk, NTNU

Adresse:
Hyllveien 12 a
7020 Trondheim
73 52 24 66