Medlemmer bosatt i Norge

/Medlemmer bosatt i Norge

SAND, Gunnar

2018-03-07T12:25:37+00:00

Informasjon: f. 1951 (17) Prosjektdirektør SINTEF Strindveien 4 Trondheim 930 58 503 Adresser: Henrik Mathiesens vei 6A 7015 Trondheim

SAND, Gunnar 2018-03-07T12:25:37+00:00

HARBY, Atle

2018-03-07T12:18:32+00:00

Informasjon: f. 1965 (17) Siv.ing., seniorforsker SINTEF Energi AS Postboks 4761 Torgarden 7465 Trondheim 982 30 502 Adresser: Harald Bothners vei 20 7052 Trondheim

HARBY, Atle 2018-03-07T12:18:32+00:00

BEFERULL-LOZANO, Baltasar

2018-01-29T08:51:03+00:00

Informasjon: f. 1972 (17) PhD, professor Universitetet i Agder Jon Lilletuns vei 9 4879 Grimstad 37 23 33 18 Adresser: Øvre Fagerhei 22 4823 Nedenes 482 60 028

BEFERULL-LOZANO, Baltasar 2018-01-29T08:51:03+00:00

GRAVDAHL, Jan Tommy

2018-01-29T08:50:47+00:00

Informasjon: f. 1969 (17) Dr.ing, professor Institutt for teknisk kybernetikk NTNU 7491 Trondheim 901 44 212 / 73 59 43 94 Adresser: Ullins veg 48 7033 Trondheim  

GRAVDAHL, Jan Tommy 2018-01-29T08:50:47+00:00

KVAMSDAL, Trond

2018-03-05T13:41:28+00:00

Informasjon: f. 1965 (17) Siv.ing. bygg og Master of Arts in Mathematics, professor Institutt for matematiske fag, NTNU 7491 Trondheim 73593560 / 930 58 702 Seniorforsker Avdeling for matematikk og kybernetikk SINTEF Digital Klæbuveien 153, 7465 Trondheim Adresser: Theodor Pedersens veg 19 7049 Trondheim 930 58 702

KVAMSDAL, Trond 2018-03-05T13:41:28+00:00

RATNAYAKE, R. M. Chandima

2017-05-31T14:59:14+00:00

Informasjon: f. 1972 (17) PhD, professor Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger 51 83 19 38 / 486 00 616 Adresser: Gosenstubben 51 4041 Hafrsfjord 966 76 186

RATNAYAKE, R. M. Chandima 2017-05-31T14:59:14+00:00

MATUSIAK, Barbara Szybinska

2017-05-31T14:58:59+00:00

Informasjon: f. 1958 (17) PhD, professor og leder av faggruppe Energi og miljø Institutt for arkitektur og design NTNU 7491 Trondheim 73 59 50 77 Adresser: Steinåsen 44B 7049 Trondheim 418 09 981

MATUSIAK, Barbara Szybinska 2017-05-31T14:58:59+00:00

KRISTIANSEN, Ernst Herlof

2017-05-31T14:58:43+00:00

Informasjon: f. 1951 (17) Cand.real, forskningsdirektør SINTEF Postboks 124 Blindern 0314 Oslo 930 59 305 Adresser: Ødegårdssvingen 22 1405 Langhus

KRISTIANSEN, Ernst Herlof 2017-05-31T14:58:43+00:00

HIDE, Hans Olav

2017-05-31T14:58:29+00:00

Informasjon: f. 1959 (17) Le Diplome d'Ingenieur (ENSPM, Paris), styreformann laStrada AS Olav Selvågs plass 5 0252 Oslo 905 79 421 Adresser: Vigdelsveien 429 4053 Ræge 51 69 76 03

HIDE, Hans Olav 2017-05-31T14:58:29+00:00

GISKE, Jarl

2017-05-31T13:16:55+00:00

Informasjon: f. 1958 (17) Dr.philos, professor i marin økologisk modellering Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Postboks 7803 5020 Bergen 992 05 975 Adresser: Fageråsen 2a 5093 Bergen

GISKE, Jarl 2017-05-31T13:16:55+00:00