Årsmøte

Årsmøte2018-02-16T12:10:30+00:00

Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte og seminar i NTVAs industrielle råd

Tid:     Torsdag 8. mars 2018

Sted:   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Kl. 1700 – 1750          Årsmøte i Industrielt råd

Dagsorden:

Sak 01/18        Åpning av møtet ved rådets leder Hans Kåre Flø

Sak 02/18        Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2017, se vedlegg

Sak 03/18        NTVAs virksomhet i 2017 ved NTVAs president Torbjørn Digernes

Sak 04/18        Utviklingen i Industrielt råd ved rådets leder Hans Kåre Flø

Sak 05/18        Valg av nytt medlem av arbeidsutvalget (AU) i Industrielt råd

Sak 06/18        Eventuelt

 

Seminar:

Hvordan kan vi styrke samspillet mellom industri, institutter og akademia? – Samfunnsutfordringer som kilde til industriell utvikling

Kl 1800      Velkomst og introduksjon, Hans Kåre Flø, leder av Industrielt Råd  

Kl 1805       NTVA – teknologipartner i utvikling, NTVAs president Torbjørn Digernes

Kl 1810       Kompetanse, teknologi og industriell utvikling

Hvordan kan myndighetene få mer nytte av kompetansen i næringsliv og akademia?
Rebekka Borsch, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (ikke bekreftet)

Hvordan kan oljekompetansen bidra til et grønnere norsk næringsliv?
Sonja Chirico Indrebø, leder for strategi og innovasjon, Statoil New Energy Solutions

Kompetansen fra norsk romvirksomhet som kilde til næringsutvikling
Ellen Tuset, adm.dir. Kongsberg Norspace

Telenors kompetanse som kilde til næringsutvikling
Cecilie Heuch, HR-direktør, Telenor

Bedre bruk av kvinners kompetanse gir nye industrielle muligheter!
Erling Barth, Forsker/Dr.polit., Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning

Kl 1920       Plenumsdiskusjon – Samspill om samfunnsutvikling

Hvordan kan næringsliv, akademia og myndigheter samspille for fornyelse av Norge og hvordan kan dette fornye næringsliv og akademia? Hva er NTVAs rolle?

Kl 1950       Oppsummering/avslutning ved NTVAs president Torbjørn Digernes

Kl. 2000     Aperitiff – middag

NTVAs ærespris utdeles under middagen.

Årsmøtet er for Industrielt råds medlemsvirksomheter.

Etter seminaret er det felles middag.  Pent antrekk

 

Påmelding:
Påmelding til årsmøtet og seminar og middag sendes til post@ntva.no.

Påmelding innen kl 1200 tirsdag 6. mars.