HERSTAD, Knut Arnesøn

//HERSTAD, Knut Arnesøn

HERSTAD, Knut Arnesøn

herstad_k.a-245x300Informasjon:
f. 1943 (86)
Siviling., tidligere adm.dir. ved Energi-
forsyningens Forskningsinstitutt (EFI),
Energiforsyningens fellesorganisasjon (Enfo)
og Energibedriftenes landsforening (EBL)

Adresse:
Tidemands gate 2
0266 Oslo
22 44 91 28

2017-04-17T09:32:33+00:00