Lasse Meholm

Få bransjer har gjennomgått så store forandringer som finansnæringen. Mens industrien har hatt en produktivitetsvekst på 45 prosent de siste 25 år er veksten i finans på 180 prosent, ifølge Finans Norge. Endringene vil sannsynligvis bli enda større i årene som kommer, i stor grad muliggjort av teknologi.