Norsk næringsliv opererer i et høykostland. Spesialisering, høy kompetanse og produktivitet har kompensert for ulempene og skapt globalt konkurransedyktige bedrifter. Fremover kan digitalisering og automatisering skape ny vekst, men mulighetene kommer ikke av seg selv. Vi må gripe dem, slik vi bygde Industri-Norge etter krigen.

Walter Qvam