Erik Stensrud Marstein

Solcelleanlegg installeres i rekordfart. Siden 2016 har solcellekraftverk stått for den største andelen av nybyggede kraftverk av noe slag, målt etter produsert effekt. Prisen har falt enormt og prisfallet ser heller ikke ut til å avta med det første. Mye tyder på at vår verden er i ferd med å bli soldrevet.