Arild Gustavsen, Inger Andresen og Terje Jacobsen

Fremtidens bygninger må være klimanøytrale. De må bygges og driftes med bruk av fornybar energi, materialene må fremstilles på en miljøvennlig måte og vi må ta vare på materialene når bygninger rives. I tillegg skal bygningene selvsagt ha et godt inneklima og bidra til gode steder med god arkitektur.