Bygg og anlegg sysselsetter 250 000 mennesker og er Norges største fastlandsnæring. Den er fragmentert, forurensende, og har hatt en negativ produktivitetsutvikling. Men noe er på gang. Digitalisering skal bidra til å halvere utslippene av klimagasser og redusere kostnadene med 25 prosent.

Anett Andreassen