Erik Fosse

Sykdommer i hjertet er den viktigste dødsårsaken i vår del av verden. I 1970-årene kom bypassoperasjonen, hvor brystbeinet sages opp og hjertet kobles til en hjerte-lunge-maskin før operasjonen begynner. Nå har vi enklere og bedre metoder som er langt mindre belastende for pasienten. Og utviklingen fortsetter.