Utdanning står foran store endringsprosesser som iscenesettes ved hjelp av ny teknologi. Plattformer og kunstig intelligens skaper nye rammer for læring som er uavhengige av tid og sted. Det store spørsmålet er hvor lang tid det tar før sektorens politikere og ledere erkjenner konsekvensene. Hvor vil vi være om 10–20 år?

Arne Krokan