Zoom ut! Se på mediene i et større tidsperspektiv. Da trer store endringer frem:

  • 1982: NRK-monopolet oppløses, nærradioer startes, kommersiell TV slipper til.
  • 1998: «Hmm, den nyheten i avisa har jeg jo allerede lest på internett.»
  • 2008: «Oi, nyhetene er på mobilen. Trenger ikke PC for å være på nettet.»
  • 2018: «Hei Siri, hei Alexa, hva er nyhetene?» Talerobotene svarer, vi trenger ikke lese.

Jens Barland