Hans Bjelland

Oppdrett av laks og ørret anvender de samme prinsippene i dag som i næringens spede begynnelse. Det har likevel vært en betydelig utvikling. Drevet av utfordringer og nye teknologiske muligheter ser vi omrisset av ennæring med avanserte overvåkingsløsninger og helt nye anleggskonsept.