Oppdrett av laks og ørret anvender de samme prinsippene i dag som i næringens spede begynnelse. Det har likevel vært en betydelig utvikling. Drevet av utfordringer og nye teknologiske muligheter ser vi omrisset av ennæring med avanserte overvåkingsløsninger og helt nye anleggskonsept.

Hans Bjelland