Registration

/Registration
Registration 2016-02-18T12:35:26+00:00

Trondheim: Møte 17. april 2018

tirsdag, 17 apr 2018

Tidspunkt: 18:00 – 21:00

Thumbnail Image

Tirsdag 17. april kl 1800

Lerchendal Gård, Strindvegen 2

Utvikling av kompetanse: Vår viktigste «fornybare næring»?


Bakgrunn: Regjeringens perspektivmelding som kom i 2017 sier at vi trenger 600 000 arbeidsplasser frem til 2050 for å ta vare på vår velstand. Dette er ca 20 000 hvert år («en oppdrettsnæring pr. år»). Kompetanse og teknologiutvikling er avgjørende for hvordan vi skal kunne lykkes med dette.

Innledning v/Karl A Almås, visepresident, NTVA og styreleder, NHO Trøndelag

Hvilke muligheter har vi for å oppnå dette? v/Tord Lien, regiondirektør, NHO

  • Naturgitte ressurser

  • Rammebetingelser

  • Er utvikling av kompetanse vår viktigste «fornybare næring».

  • Andre faktorer


Tar vi vare på de mulighetene vi utvikler? v/Stig William Omholt, professor og forskningsleder, NTNU Biotechnology

  • Er utviklingen av nye næringer for viktig til å overlates til norske industrilokomotiv ?

  • Norsk fôrproduksjon fra gass eller skog. (Statoil/Ewos/Cargill /Borregaard)etc.)

  • Tarenæringen (Statoil)

  • Høsting på lavere trofisk nivå


Møtet er åpent for alle interesserte.
 

Arrangementssted

Lerchendal Gård
Strindveien 2
Trondheim,

Påmeldingsavgift:

Egenandel middag NOK 400.00