Trondheim: Møte 17. april 2018

tirsdag, 17 apr 2018

18:00 – 21:00

Utvikling av kompetanse: Vår viktigste «fornybare næring»?

Bakgrunn: Regjeringens perspektivmelding som kom i 2017 sier at vi trenger 600 000 arbeidsplasser frem til 2050 for å ta vare på vår velstand. Dette er ca 20 000 hvert år («en oppdrettsnæring pr. år»). Kompetanse og teknologiutvikling er avgjørende for hvordan vi skal kunne lykkes med dette.

Innledning v/Karl A Almås, visepresident, NTVA og styreleder, NHO Trøndelag

Hvilke muligheter har vi for å oppnå dette? v/Kristian Dahlberg Hauge, administrerende direktør i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) i Trøndelag og Håndverkforeningen i Trøndelag.

  • Naturgitte ressurser
  • Rammebetingelser
  • Er utvikling av kompetanse vår viktigste «fornybare næring».
  • Andre faktorer

Tar vi vare på de mulighetene vi utvikler? v/Stig William Omholt, professor og forskningsleder, NTNU Biotechnology

  • Er utviklingen av nye næringer for viktig til å overlates til norske industrilokomotiv ?
  • Norsk fôrproduksjon fra gass eller skog. (Statoil/Ewos/Cargill /Borregaard)etc.)
  • Tarenæringen (Statoil)
  • Høsting på lavere trofisk nivå

Dette møtet er et fellesarrangement med Tekna.

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 13.  april. Prisen er kr 400, og påmeldte til middagen vil få tilsendt faktura.


 

Arrangementssted

Lerchendal Gård
Strindveien 2
Trondheim

Påmeldingsavgift

Egenandel middag
NOK 400.00