Stavanger: Møte 31. januar 2018

onsdag, 31 jan 2018

19:00 – 21:00

Nobelprisen i fysiologi/medisin 2017: Om Circadiane Rytmer og den Biologiske Klokken

Peter Ruoff, professor, Universitetet i Stavanger

Nobelprisen i fysiologi/medisin for 2017 ble tildelt til Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young for deres oppdagelser omkring de molekylære mekanismer som kontrollerer circadiane rytmer. Foredraget belyser hvordan circadiane rytmer er et uttrykk av en fysiologisk klokke som styrer organismenes evne å tilpasse seg jordens dag/natt veksling og årstider. Videre beskrives hvordan modellorganismer har bidratt til å forstå de molekylære mekanismer som ligger bak circadiane rytmer og den biologiske klokken.

 

Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: E-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

Møtet er åpent for alle interesserte.

Påmelding er ikke nødvendig.

Arrangementssted

Arkeologisk Museum
Peter Klows gate 30
Stavanger

Påmeldingsavgift

Påmelding
Gratis