Registration

/Registration
Registration 2016-02-18T12:35:26+00:00

Trondheim: Møte 20. mars 2018

tirsdag, 20 mar 2018

Tidspunkt: 00:00 – 00:00

Thumbnail Image

Datakriminalitet


Datakriminalitet – trusselbildet ved Terje Lunde, politiinspektør, Trøndelag politidistrikt

Teknologiske, politiske og samfunnsmessige endringer påvirker sårbarhetsbildet i samfunnet.  Slik politiet vurderer det stiger IKT-trusselen i takt med digitaliseringen av samfunnet og teknologiutviklingen. Mens fordelene ved teknologien er mange, følger det også en rekke trusler og utfordringer med den. Både statlige og ikke-statlige aktører vet å utnytte mulighetene teknologien gir til å utføre eller skjule sine kriminelle handlinger.  IKT-kriminalitet er et begrep som favner et bredt spekter av kriminalitetsformer, ofre og gjerningspersoner, noe foredraget vil forsøke å belyse deler av.

Teknologiløsninger for å håndtere datakriminalitet ved Patrick Bours, professor, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU (Gjøvik)

A large part of everyday life is taking place online nowadays. People have multiple digital identities, from Facebook accounts to online buying of books and from ordering food to checking news and weather. A phone, once a device in a fixed location at home used to contact family and friends, has now turned into a portable mini office with a side functionality as camera to store a life full of memories in the form of videos and photos.

With these new possibilities comes also the threat to losing personal or confidential information, and hence the need for protection. Besides the obvious human actions, like selecting strong passwords and locking computers when leaving them, are there a number of technical security measures that can be used for securing data and protecting against crime. In this presentation we will cover such technical security measures and give an overview of how they can be used to build a more secure online society.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Årsmøtet i NTVA blir holdt på Lerchendal gård kl 1700-1800. Egen invitasjon kommer senere.

Arrangementssted

Lerchendal Gård
Strindveien 2
Trondheim,

Påmeldingsavgift:

Egenandel middag NOK 400.00