Oslo: Møte 25. april 2018

onsdag, 25 apr 2018

18:00 – 22:00

Autonome fartøyer

Autonome skip internasjonalt: Hvordan ligger Norge an? v/Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker, SINTEF Ocean

Autonome skip ble for alvor satt på dagsorden av MUNIN-prosjektet hvor MARINTEK hadde rollen som teknisk koordinator. Dette prosjektet frembrakte også betydelig kunnskap om hva autonome skip er og ikke er: Autonome skip vil ikke erstatte konvensjonelle skip i konvensjonell skipsfart, de vil introdusere nye muligheter og nye forretningsmodeller. Dette vil bli løsninger som er betydelig bedre integrert i logistikken enn dagen skipsfart noe som i sin tur ikke bare krever kompetanse på skipsbygging og navigasjonsutstyr, men på alle områder innen maritim skipstransport. I realiteten er det få andre land enn Norge som har en bedre mulighet til å fremskaffe den kombinerte kompetansen i et relativt tett samarbeidende fagmiljø. Foredraget vil se overordnet på hva autonome skip er og gi en oversikt over kjente nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativer.

Yara Birkeland – Verdens første autonome containerskip v/An-Magritt Tinlund Ryste, ansvarlig for teknologiutviklingsprogrammet for autonomi, Kongsberg Maritime

Foredraget tar for seg tre sentrale elementer; hva?, hvorfor? og hvordan?.

  • Hva? – Med Yara Birkeland blir etablerte prosesser endret ved at et stort vareproduserende selskap som Yara kommer til teknologileverandøren KONGSBERG med en logistikkutfordring. Her beskrives i overordnede trekk hva utfordringen består i.
  • Hvorfor? – Yara har et helt klart mål med Yara Birkeland, men hvorfor går KONGSBERG inn i samarbeidet? Hva er vår motivasjon og drivkraft?
  • Hvordan? – Hvordan skal vi løse utfordringen og hva legger vi vekt på når vi utvikler teknologien for verdens første autonome containerskip?

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen mandag 23. april. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo

Påmeldingsavgift

Egenandel middag
NOK 400.00