Registration

/Registration
Registration 2016-02-18T12:35:26+00:00

Trondheim: Møte 1. desember 2017 (julemøte)

fredag, 1 des 2017

Tidspunkt: 18:00 – 19:00

Biologisk mangfold: et (u-)nødvendig onde?


Foredrag ved Bernt-Erik Sæther, professor, Institutt for biologi, leder for SFF, NTNU

I den offentlige debatten opplever man både i Norge og i utlandet stadig oftere at hensynet til det biologiske mangfoldet oppfattes som et unødvendig viktig fordyrende element innenfor mange sektorer i samfunnet som bl.a. hindrer rasjonelle transportløsninger og økonomisk effektiv utnyttelse av viktige naturressurser. I dette foredraget vil jeg derimot argumentere for at dagens tap av det biologiske mangfoldet representerer en av de viktigste utfordringene kloden står ovenfor. Jeg vil vise at tapet av arter skjer i dag i et omfang som vi knapt noensinne før har opplevd og beskrive noen av de viktigste driverne for denne utviklingen.  Jeg vil gi eksempler hovedsakelig fra den seinere tids forskning på mulige konsekvenser av redusert artsmangfold. Min konklusjon er at den masseutdøingen av arter som vi nå opplever vil kunne forårsake at mange sentrale økosystemprosesser vil kunne endre karakter med potensielt alvorlige konsekvenser for våre etterfølgende generasjoner. Jeg vil slutt presentere noen tanker om hvordan et tilstrekkelig variert artsmangfold kan sikres også i fremtiden.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Etter foredraget er det julemiddag for NTVA-medlemmer med ledsagere på Lerchendal Gård.

Arrangementssted

Kantina på SINTEF
Strindveien 4
Trondheim, 7491

Påmeldingsavgift:

Påmelding Gratis