Registration

/Registration
Registration 2016-02-18T12:35:26+00:00

Oslo: Møte 8. november 2017

onsdag, 8 nov 2017

Tidspunkt: 18:00 – 22:00

Thumbnail Image

Videre utvikling av sol- og vindenergi i Norge


Bruk av solenergi i Norge – status og videre utvikling ved Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær i Norsk Solenergiforening

Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis. Også her i nord er ressursgrunnlaget mer enn godt nok til at det er fornuftig å bygge solenergianlegg, og solenergiteknologiene er allerede modne nok til å dekke store deler av et byggs energibehov.

Det norske solenergimarkedet er i vekst (fra et svært lavt utgangspunkt), og kompetansen om denne energiformen er derfor også økende. Norge har lenge hatt dyktige produksjons- og forskningsmiljøer innen silisium til solcelleindustrien, og vi ser nå at kompetansen innen bruken av solenergi, dvs. bygging og drift av solstrøm- og solvarmeanlegg, også er på vei oppover.

 

Status – Vindkraft i Europa og Norge ved Idunn Gangaune Finnanger, Asset Manager Wind Operatorship, TrønderEnergi Kraft AS

Klimautfordringen er over oss, samtidig som befolkningsvekst, økt industriell utvikling og økning i levestandard i verden generelt befordrer økt elektrisk energibehov. Per nå er vindkraft den billigste måten å produsere større mengder ny fornybar energi på. Samtidig faller prisene videre og det er ventet at fornybar kraft vil kunne utkonkurrere fossil- eller kjernekraft innen relativ kort tidshorisont. Uregulerbar energiproduksjon utfordrer kraftsystemet, men øker betraktelig både i Norge og Europa. Støtteordninger har bidratt til å sette i gang bygging av ny fornybar kraftproduksjon, men denne er ikke varig, og snart må kostnadsnivået være i tråd med kraftmarkedet om utviklingen skal fortsette. Dette har TrønderEnergi meget stor tro på og satser derfor på vindkraft, både finansielt og industrielt. Vi skal bane vei for fornybarsamfunnet!

 

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen torsdag 2. november. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo,

Påmeldingsavgift:

Egenandel middag NOK 400.00