BYE, Torstein

BYE, Torstein

SInformasjon:
f. 1952 (11)
Cand.oecon., Fagdirektør
Statistisk Sentralbyrå
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo
Professor
Energiøkonomi ved
Universitetet for miljø og biovitenskap
Postboks 5003, 1432 Ås
957 69 491

Adresse:
Torstrupsgate 22A
0264 Oslo
957 69 491

 

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

2017-04-17T09:32:28+00:00