lars

/lars

Om lars

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far lars has created 65 blog entries.

DET STUNDER NÅ MOT JULETID!

2018-12-16T15:48:19+00:00

Vi tillater oss en gammeldags formulering når NTVA skal hilse våre medlemmer, kontaktpersonene i Industrielt Råd og alle andre interesserte følgere. Julen er jo tiden for de gamle tradisjoner. Som det går frem av en epost som snart dukker opp på din skjerm har året vært krevende, men skapende. Vi kan registrere stadig flere medlemmer, økt oppslutning om mange arrangementer og nye aktiviteter. Vi må imidlertid konstatere at ressursutfordringen som vi lever [...]

DET STUNDER NÅ MOT JULETID!2018-12-16T15:48:19+00:00

HVORDAN KAN KUNSTIG INTELLIGENS KOMME TIL KONKRET NYTTE I NORGE?

2018-12-16T15:25:24+00:00

Kunstig intelligens har vært en av de oppfinnelser som har vært mest diskutert i forbindelse med fremtidig teknologiutvikling. Dette var temaet for NTVAs julemøte i Oslo 10.desember. Anne Marthine Rustad som er forskningsleder for kunstig intelligens ved SINTEF la i sitt foredrag vekt på kunstig intelligens ikke representerer nye prinsipper og ny teori, men er en videreutvikling av ulike etablerte metoder for å estimere verdier og størrelser som ikke kan måles [...]

HVORDAN KAN KUNSTIG INTELLIGENS KOMME TIL KONKRET NYTTE I NORGE?2018-12-16T15:25:24+00:00

STOR INTERESSE FOR EDVARD MOSERS FOREDRAG OM OPPLEVELSEN AV TID OG STED

2018-12-16T14:53:50+00:00

NTVAs Trondheimsavdeling hadde til sitt julemøte 7.desember fått Edvard Moser til å komme og holde foredrag hjernens mekanismer for å finne sted og huske tid. Det var mer enn hundre mennesker som var samlet i Glassgården i SINTEFs hovedadministrasjon. Det var tre år siden NTVAs avtale med Moser ble inngått, men til gjengjeld holdt han et foredrag som både var lærerikt og underholdende. Forskningen med rotter med elektroder i hjernen har [...]

STOR INTERESSE FOR EDVARD MOSERS FOREDRAG OM OPPLEVELSEN AV TID OG STED2018-12-16T14:53:50+00:00

STORE UTFORDRINGER FOR PAPIRAVISENE I ÅRENE FREMOVER

2018-12-07T11:02:25+00:00

27.november holdt NTVA i samarbeid med Academia Europea og Tekna møte i Universitetsaulaen i Bergen. Temaet var Ny teknologi endrer samfunnet. Gard Steiro som er sjefredaktør i VG og administrerende direktør samme sted holdt et spennende og dramatisk innlegg. Han spådde at det bare var noen få år igjen med lønnsomhet i den tradisjonelle forretningsmodellen for papiravisene. Dagbladet kan bli den første store avisen som forsvinner fra markedet. På hverdager [...]

STORE UTFORDRINGER FOR PAPIRAVISENE I ÅRENE FREMOVER2018-12-07T11:02:25+00:00

KAN KJERNEKRAFTEN HA EN FREMTID I NORGE?

2018-11-26T08:27:13+00:00

Det er gjennom årene gjort mange forsøk på å fremme kjernekraft som et aktuelt energialternativ i Norge. Men til tross for dyktige talsmenn har initiativene falt på steingrunn. Det er har i de senere år kommet opp at thoriumbasert kraftverk representerer langt lavere faregrad enn uran og halveringstiden som bestemmer kravet til sikre deponier for avfallsstoffene er langt lavere. En  norsk interesse er delvis fremmet ved at det ved Fens-feltet [...]

KAN KJERNEKRAFTEN HA EN FREMTID I NORGE?2018-11-26T08:27:13+00:00

KREVENDE UTFORDRINGER NÅR FREMTIDENS SKIPSFART SKAL REDUSERE SINE UTSLIPP

2018-11-26T08:25:39+00:00

I skipsfartsmiljøet er det en klar forventing om at det  snart blir inngått avtaler som krever store utslippsreduksjoner i global skipsfart. Det er aktuelt fra IMO - FNs organisasjon for skipsfart - å kreve en halvering av utslippene fra sektoren til tross for at omfanget av skipsfart er ventet å øke meget merkbart i de kommende 10 år. På et fellesmøte mellom DNV GL og NTVA 14.november, fortalte senioringeniør Kjell Martinsen i [...]

KREVENDE UTFORDRINGER NÅR FREMTIDENS SKIPSFART SKAL REDUSERE SINE UTSLIPP2018-11-26T08:25:39+00:00

SPENNENDE TEMA OG STOR OPPSLUTNING OM NTVAs TEKNOLOGIFORUM

2018-11-26T08:24:19+00:00

Det var smarte bedrifter og digitalisering som var tema for NTVAs Teknologiforum som ble avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo mandag 12.november.  "Bli en del av det nye smarte næringslivet", var motto for seminaret. Det var nærmere 100 personer tilstede i Festsalen og mange meget kompetente innledere. Hovedinnleder var Torbjørn Holmstrøm fra Volvos ledelse i Gøteborg. Han snakket om bærekraft og omstilling som driver digitalisering, kunstig intelligens og autonome systemer. [...]

SPENNENDE TEMA OG STOR OPPSLUTNING OM NTVAs TEKNOLOGIFORUM2018-11-26T08:24:19+00:00

Stor interesse for CO2-møte i Oslo

2018-10-30T12:58:40+00:00

24.oktober holdt NTVAs Oslo-avdeling et møte om teknologi for å redusere CO2-utslipp. Prorektor ved NTNU Johan E Hustad som også er leder for NTNUs energiprogram redegjorde for den internasjonale situasjonen for karbonfangst og lagring. Unni Olsbye som professor i kjemi ved Universitetet i Oslo og leder for sentrale utviklingsprosjekter innenfor sitt fagfelt foredro om karbonfangst og mulig bruk av CO2 som drivstoff og råvare i ulike kjemiske prosesser, herunder fremstilling av [...]

Stor interesse for CO2-møte i Oslo2018-10-30T12:58:40+00:00

NTVA arrangerer et stort og høyaktuelt Teknologiforum i Oslo 12. november

2018-11-09T12:13:45+00:00

Teknologiforum 2018 Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye smarte næringslivet Digitalisering og automatisering muliggjør både omstilling til et bærekraftig samfunn og nye, mer effektive måter å drive produksjon og tilby tjenester på. Hva gjør vi i Norge og hvordan ser fremtiden ut? 12. november inviterer Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) til Teknologiforum 2018 for å gi deg det det store bildet, peke på verktøyene for å komme seg videre [...]

NTVA arrangerer et stort og høyaktuelt Teknologiforum i Oslo 12. november2018-11-09T12:13:45+00:00

Stinn brakke i Studentersamfundet!

2018-10-08T15:18:17+00:00

Det var 160 personer tilstede da Studentersamfundet i Trondheim og Norges Tekniske Vitenskapsakademi 2. oktober arrangerte møte i Klubben. En del interesserte måtte avvises i døren på grunn av branntekniske bestemmelser.  Kveldens møtetema var  Fremtidens matproduksjon – laboratoriedyrket kjøtt I 2013 ble tidenes første laboratoriedyrkede burger spist på en konferanse i London finansiert av Google-penger. Muskelstamceller tatt fra en ku ble av nederlandske forskere dyrket videre i laboratoriet til å bli [...]

Stinn brakke i Studentersamfundet!2018-10-08T15:18:17+00:00