lars

/lars

Om lars

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far lars has created 58 blog entries.

Stor interesse for CO2-møte i Oslo

2018-10-30T12:58:40+00:00

24.oktober holdt NTVAs Oslo-avdeling et møte om teknologi for å redusere CO2-utslipp. Prorektor ved NTNU Johan E Hustad som også er leder for NTNUs energiprogram redegjorde for den internasjonale situasjonen for karbonfangst og lagring. Unni Olsbye som professor i kjemi ved Universitetet i Oslo og leder for sentrale utviklingsprosjekter innenfor sitt fagfelt foredro om karbonfangst og mulig bruk av CO2 som drivstoff og råvare i ulike kjemiske prosesser, herunder fremstilling av [...]

Stor interesse for CO2-møte i Oslo 2018-10-30T12:58:40+00:00

NTVA arrangerer et stort og høyaktuelt Teknologiforum i Oslo 12. november

2018-11-09T12:13:45+00:00

Teknologiforum 2018 Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye smarte næringslivet Digitalisering og automatisering muliggjør både omstilling til et bærekraftig samfunn og nye, mer effektive måter å drive produksjon og tilby tjenester på. Hva gjør vi i Norge og hvordan ser fremtiden ut? 12. november inviterer Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) til Teknologiforum 2018 for å gi deg det det store bildet, peke på verktøyene for å komme seg videre [...]

NTVA arrangerer et stort og høyaktuelt Teknologiforum i Oslo 12. november 2018-11-09T12:13:45+00:00

Stinn brakke i Studentersamfundet!

2018-10-08T15:18:17+00:00

Det var 160 personer tilstede da Studentersamfundet i Trondheim og Norges Tekniske Vitenskapsakademi 2. oktober arrangerte møte i Klubben. En del interesserte måtte avvises i døren på grunn av branntekniske bestemmelser.  Kveldens møtetema var  Fremtidens matproduksjon – laboratoriedyrket kjøtt I 2013 ble tidenes første laboratoriedyrkede burger spist på en konferanse i London finansiert av Google-penger. Muskelstamceller tatt fra en ku ble av nederlandske forskere dyrket videre i laboratoriet til å bli [...]

Stinn brakke i Studentersamfundet! 2018-10-08T15:18:17+00:00

Deling, plattform og tillit – forstå delings- og plattformøkonomien

2018-09-26T08:48:44+00:00

I industrisamfunnet ble produksjonen av varer optimalisert ved å organisere arbeidsoppgavene i verdikjeder. Bl a ble mennesker erstattet med spesialiserte roboter som gjorde de enkelte oppgavene raskere, billigere og med færre feil. Industrisamfunnet greide imidlertid aldri å optimalisere selve varebyttet eller bruken av de produserte varene på samfunnsøkonomiske og bærekraftige måter. Dette er utgangspunktet for den nye boken som professor Arne Krokan ved NTNU nylig har gitt ut på Cappelen Damm Akademisk. [...]

Deling, plattform og tillit – forstå delings- og plattformøkonomien 2018-09-26T08:48:44+00:00

Nano-teknologien kan gi revolusjonerende batteriteknologi

2018-09-25T15:54:05+00:00

Av alle de industriproduktene som vi omgir oss med til daglig, er batterier noe av det mest giftige. Ofte er det et høyt innhold av kadmium, kvikksølv og bly sammen med andre tungmetaller. Det er ikke rart batterier som regel omtales som spesialavfall. Det har nå kommet opp gode alternativer. "Papirbatterier" er nå i ferd med å forlate forskningslaboratoriene og komme til bedriftenes utviklingsavdelinger for å bli til kommersielle produkter. De [...]

Nano-teknologien kan gi revolusjonerende batteriteknologi 2018-09-25T15:54:05+00:00

Vellykket sponsorat av sørlandsk racerbil

2018-09-07T11:06:04+00:00

Det er ikke ofte av NTVA går inn som sponsor av prosjekter eller grupper. Sist sommer gjorde vi imidlertid et unntak for en gruppe teknologistudenter fra Universitetet i Agder som hadde stort behov for penger i forbindelse med at de skulle delta i en internasjonal konkurranse i Storbritannia om beste elracerbil bygget av studenter. Det viste seg at prosjektet var svært vellykket også for sponsorene. UiA-studentene gikk til topps på [...]

Vellykket sponsorat av sørlandsk racerbil 2018-09-07T11:06:04+00:00

Red Rock viser digitalisering i praksis

2018-06-19T14:29:56+00:00

7.juni var det et godt besøkt NTVA-møte i Grimstad på Universitet i Agders campus.Temaet var digitalisering og digitale strategier. Foredragsholder var  Christoffer Jørgenvåg som er grunnlegger og styreformann i Red Rock som er et høyteknologisk oppstartfirma som er lokalisert i Kristiansand. Spesialiteten til Red Rock er å levere kraner til shipping og offshore. Bevegelseskompensasjon i høy sjø er et sentralt poeng. Blant annet bygger en kraner som kan levere og [...]

Red Rock viser digitalisering i praksis 2018-06-19T14:29:56+00:00

Rekrutteringskomiteen skaper fremtidens NTVA

2018-06-19T13:51:16+00:00

NTVA er svært opptatt av de store teknologiske endringene som er i ferd med å skje. Akademiet har et sterkt ønske om å få flere medlemmer fra de teknologiområdene som er i størst forandring. Styret ønsker også flere yngre medlemmer og flere kvinner. I tillegg er det prioritert å styrke representasjonen fra et levende næringsliv. For å gjøre et systematisk rekrutteringsarbeid nedsatte NTVAs styre høsten 2017 en komite av medlemmer med det stort [...]

Rekrutteringskomiteen skaper fremtidens NTVA 2018-06-19T13:51:16+00:00

Digitalisering skaper store muligheter og krever omstillinger også hos leverandørene

2018-05-09T10:35:23+00:00

Firmaet Karsten Moholt ble startet i 1945 på Kleppestø utenfor Bergen. Firmaet ble etter hvert svært preget av oppdrag for olje- og gassvirksomheten. Som følge av krisen i oljevirksomheten i 2014 var det imidlertid nødvendig å søke oppdrag innen tradisjonell landbasert industri og skipsfart. I dag er Karsten Moholt et komplett servicesenter, en one-stop-shop for elektriske maskiner. Selskapet betjener store kunder innen energi, offshore, shipping og subsea industri. Firmaet har [...]

Digitalisering skaper store muligheter og krever omstillinger også hos leverandørene 2018-05-09T10:35:23+00:00

Autonome fartøyer – en game changer

2018-04-26T13:56:46+00:00

25.april hadde NTVAs Oslo-avdeling møte om Autonome fartøyer - en ny type konstruksjoner som på mange måter kan bety en liten revolusjon innen moderne skipsfart, men også innen nasjonal transport og internasjonal handel. De autonome kan komme til å bety at en stor del av fremtidens kommersielle transport til havs og i fjorder kan komme til å skje med mindre fartøyer som er spesialtilpasset til sine transportoppgaver. I de tilfeller [...]

Autonome fartøyer – en game changer 2018-04-26T13:56:46+00:00