Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Webinar: Towards a sustainable food system – the EU’s role in the global transition

Et ekspertpanel fra FNs komité for matsikkerhet leverte nylig råd om hvordan man kan gå over til et mer bærekraftig matsystem, og dermed arbeide mot FNs bærekraftsmål. Konklusjonene og anbefalingene er entydige: ‘business as usual’ er ikke et alternativ for fremtidig matpolitikk og en transformasjon av verdens matsystem er nødvendig. Vi må bevege oss vekk fra et lineært masseforbruk til en sirkulær økonomi – noe som vil bety radikal endring av normer, vaner og rutiner.

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academics) inviterer i høst til en webinarserie basert på rapporten ‘A sustainable food system for the European Union’. Professor Alf Håkon Hoel ved UiT (Norges arktiske universitet) deltok i arbeidet med rapporten og NTVA bidrar inn i både SAPEA og EUs vitenskapsbaserte råd for politikkutforming.

Gjennom en moderert diskusjon mellom nøkkelpersoner fra FN og EU vil webinaret utforske de viktigste anbefalingene som er gitt for å oppnå et mer bærekraftig matsystem og diskutere EUs rolle i denne globale overgangen.

Mer info og registrering: https://www.sapea.info/?post_type=events&p=4955