Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Webinar: Havvind – Europeiske ambisjoner og norske muligheter.

Finn Gunnar Nielsen, Professor Geofysisk Institutt, UiB, direktør Bergen Offshore Wind Centre.

Globalt er vindenergi i mange områder blitt en viktig bidragsyter til elektrisitetsforsyningen. Vindturbiner til havs er fortsatt en relativt liten og hovedsakelig europeisk virksomhet. Men det siste året har flere rapporter og institusjoner inklusive det internasjonale energibyrået (IEA) og EU med sine ambisjoner i «Green Deal» pekt på havvind som en sentral bidragsyter i et fremtidig lavutslipp energisystem. I foredraget vil utviklingstrekkene innen havvind-energi og mulige utviklingslinjer frem mot 2050 bli diskutert. Videre vil mulighetene og ambisjonene i Norge bli diskutert.

Lenke til webinar på Zoom

Professor Finn Gunnar Nielsen mottok NTVAs ærespris i 2017 for sitt arbeid med utvikling av havvindteknologi

(Foto og illustrasjon: UiB)