Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Utvikling av medisinsk teknologi ved SUS og Stavanger helsecampus

Stavanger

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 22. januar kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Påmelding via Hoopla

Medisinsk teknologi i relasjon til utviklingen av Stavanger Universitetssjukehus og Helsecampus.

Foredrag ved Kenneth Austrått, prosjektleder, seksjon for innovasjon, SUS

Bilderesultat for kenneth austrått sus
Kenneth Austrått, prosjektleder Stavanger Universitetssykehus

Nye teknologiske løsninger åpner opp helt nye muligheter innen medisinsk teknologi. Det er store forventninger om at sykehusene skal bidra til ny og større helsenæring, nytte ny teknologi til å utvikle bedre tjenester og tilby mer spesialisthelsetjenester utenfor sykehuset. Foredraget viser litt fra byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug, den tette koblingen og potensialet som ligger i utvikling av HelseCampus Stavanger, samt noen eksempler på hvordan SUS bruker teknologi i blant annet opplæring og simulering.

Stavanger universitetssjukehus er landets tredje største akuttsykehus, og betjener spesialisthelsetjenester for rundt 360.000 innbyggere i Rogaland. Sykehuset har rundt 7500 ansatte fra 30 nasjoner og 130 ulike yrkesgrupper.

NTVA