Laster Arrangementer

Simulering av blodstrøm i hjernen med teknologi fra olje og gass

Geir Nævdal, Forsker I i Norce, innleder om hvordan vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å analysere tidsserier av MR eller CT etter injeksjon av kontrastmiddel kan man hente ut slike kliniske parametre og si noe om hvordan et organ, for eksempel hjernen, fungerer. Den informasjonen man får ut, kan brukes til å karakterisere slag eller ulike krefttyper. Dagens metoder for å tolke tidsseriene er bare gyldig for et større område av hjernen.

Geir Nævdal, Norce

For å kunne utnytte bedre den informasjonen som er tilgjengelig i MR/CT bildene arbeides det nå med å utvikle metodikk som kombinerer simulering med data-assimilering for å bestemme de kliniske parameterne bedre og mer detaljert. Simuleringsmodellene baserer seg blant annet på flytmodeller for strømning i porøse medier. Data-assimilering utføres ved bruk av ensemble baserte metoder.

Foredraget vil gi en oversikt over problemet som en ønsker å forbedre løsningen på, og rapportere om fremsteg som er gjort gjennom det NFR støttede prosjektet «Flow-based interpretation of dynamic contrast enhanced imaging».

Arrangementet er et samarbeid mellom Teknas avdelingsfagråd i Stavanger og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Arrangementet er gratis, og åpent for alle interesserte, men på grunn av smittevernregler og begrenset antall plasser trenger vi en påmelding. Dette skjer gjennom Hoopla: https://ntva.hoopla.no/sales/702768280

Velkommen!