Laster Arrangementer

Kjernekraft og bærekraft

Er kjernekraft nødvendig for å unngå global oppvarming og samtidig sikre stabil og tilstrekkelig energiforsyning? NTVA, Tekna og Academia Europaea inviterer til foredrag om behovet for kjernekraft og om nyere reaktorteknologi tirsdag 14. februar kl. 19:00 på Høgskulen på Vestlandet.

Det er en økende erkjennelse av at overgangen til et globalt samfunn tilnærmet fritt for fossil energiforsyning ikke er mulig uten massiv oppbygging av kjernekraft. Som et resultat av dette er nye reaktorteknologier under utvikling i et hundretalls ulike internasjonale virksomheter hvor små kjernekraftverk planlegges å kunne leveres fra samlebånd. I vårt naboland Sverige har Riksdagen nylig vedtatt en opptrappingsplan for kjernekraftverk. Selv i vårt skrint befolkede fedreland kan det bli svært vanskelig å gjennomføre et grønt energiskifte om ikke kjernekraft blir en vesentlig del av energimiksen.

På møtet vil Jan Petter Hansen (UiB/NHH) innlede med en analyse av påstanden om at kjernekraft virkelig er helt nødvendig om vi skal nå de internasjonale bærekraftsmålene. Deretter vil Lars Jorgensen (CEO) og Niels Berger (CFO) fra ThorCon (thorconpower.com) presentere ThorCons reaktorteknologi og beskrive hvordan den skal anvendes i et energiforsyningsprosjekt i Indonesia. De vil presentere utformingen av selskapet sin saltsmeltereaktor som er under utarbeidelse. Denne planlegges rettet mot det globale markedet, der målet er å kunne konkurrere direkte med kull og LNG på kostnader, skalerbarhet og etableringstid.

Møtet er åpent for alle og gratis. Enkel beverting i etterkant av foredraget for de som vil ha. For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg via Hoopla. Påmeldingsfrist er 12. februar.

Sted: Høgskolen på Vestlandet, Campus Kronstad, Inndalsveien 28, 1. etasje M-bygget, inngang fra Kronstadplassen. Ytterdøren er låst om kvelden, så vær presis sånn at du er sikker på å komme inn i bygget.

Velkommen!