Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Helseteknologi fra Tromsø gir økt livskvalitet

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har sammen med forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning utviklet en rekke teknologiske applikasjoner og systemer for å bedre hverdagen til personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer.

Forskningen på selvhjelpssystemer for personer med diabetes har nådd ut til flere tusen personer i Norge og i utlandet. Person med diabetes kan ved hjelp av appen Diabetesdagboka og smart teknologi bedre kontrollere sin diabetes og derved også redusere mulighetene for komplikasjoner og følgeskader av langvarig forhøyet blodsukker, og til å unngå kritiske lave blodsukkerverdier. Forskningen omfatter alle typer diabetes, og både barn og voksne. Det jobbes for eksempel med nye konsepter slik som å benytte oppdaterte helsedata fra personer med type 1 diabetes til å oppdage spredning av smittsomme sykdommer på et tidligst mulig tidspunkt.

Bruken e-helse applikasjoner og konsepter fra spill/gaming vil kunne bidra til at personer med psykisk utviklingshemming er mer fysisk aktive, noe som resulterer i bedre helse og livskvalitet.

I Tromsø er planleggingen av den neste Tromsøundersøkelsen i full gang. En av de mulighetene som undersøkes er hvorvidt vi kan be de rundt 20.000 personene som kommer til å delta i befolkningsundersøkelsen om å bidra meg egeninnsamlede helsedata over en lengre periode.

Presentasjoner

«Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer». Professor Gunnar Hartvigsen, UiT og UiA

«20 år med teknologisk forskning på selv-hjelps systemer for personer med diabetes». Professor Eirik Årsand, Nasjonalt senter for e-helseforskning & UiT

«Identifisering av spredning av smittsomme sykdommer ved bruk av data fra personer med diabetes». Stipendiat Ashenafi Zebene Woldaregay, UiT

«Storskala innsamling av helsedata blant Tromsøs befolkning». Stipendiat Andre Henriksen, UiT

Påmelding

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet serveres det fiskesuppe.

Påmelding: ntva.hoopla.no/sales/2688893783

Møtet arrangeres i samarbeid med UiT.

Informasjon om sted kommer.