Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Har samfunnet lært nok av Covid-19 til å håndtere den neste pandemibølgen bedre?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til fagmøte onsdag 10. november kl. 18:00.

Om møtet
Møtet er åpent for alle og gratis. Arrangementet er i samarbeid med Universitetet i Agder og CIEM – Senter for integrert krisehåntering – UIA. Møtet finner sted i auditorium B1-006 ved Universitetet i Agder. Spre gjerne denne informasjonen til andre som kan være interessert.

Registrer deg for møte og eventuell servering her: https://ntva.hoopla.no/sales/1032154408 

Foredraget strømmes live her:  https://www.uia.no/live/event/NTVA

Om foredraget

Dagens innleder Jose Julio Cabeza Gonzalez er forskningsleder hos Stepchange AS og professor emeritus ved Universitetet i Agder. Han har ledet innovasjonsprosjektet ‘Systemic Pandemic Risk Management (SPRM)’, og vil fortelle om deres funn:

Koronakommisjonen etterlyser som et hovedfunn et sektorovergripende system som fanger opp hvordan risikoen i de ulike samfunnssektorene påvirker hverandre gjensidig.

Et slikt «sektorovergripende system» finnes for beredskap og respons mot systemisk risiko som forårsakes av pandemier. Det har blitt utviklet av innovasjonsprosjektet Systemic Pandemic Risk Management (SPRM), finansiert av Forskningsrådet. United Nations Office for Disaster Risk Reduction går enda lenger enn Koronakommisjonen: «Realizing the systemic nature of risks, and the opportunities afforded by new approaches and new concepts of risk will be the central challenge of the first half of the twenty-first century.

SPRM-løsningen kan tilpasses andre store samfunnstrusler både m.h.p. beredskap og respons.

Velkommen!