Laster Arrangementer
  • Beklager. Denne arrangement har allerede funnet sted.

Teknologiforum: Digital bærekraft i bygg og anlegg

Hvordan kan digitalisering styrke BA-industriens evne til å håndtere risiko, redusere klima-avtrykk og forbedre produktivitet og lønnsomhet.

BA-industrien er fastlands-Norges største næring målt i verdiskaping. Investeringsnivået fortsetter å ligge på et svært høyt nivå. Den utførende del av BA-industrien sliter med lav lønnsomhet. Industriens klima-avtrykk blir utfordret av krav om klimanøytralitet.

Vi setter søkelyset på hvordan digitalisering gjennom hele verdikjeden kan bidra til at industrien når sine mål om å jobbe raskere, billigere og med betydelig lavere klimautslipp.

Program med lenker til presentasjoner

Kl 1200 Lunsj

Kl 1300 Innledning

Torbjørn Digernes, president NTVA

Veien til en bærekraftig bygg- og anleggsindustri

Jon Sandnes, Adm dir BNL

Anders Fylling, direktør Statsbygg

Pål Egil Rønn, styreformann AF Gruppen

Bjørn Kjærand Haugland, Adm dir Skift Norge

Utdanning og forskning som løfter industrien

Hanne Rønneberg, Konserndirektør Sintef

Vikas Thakur, Professor og instituttleder NTNU

Paradigmeskifte i norsk vegbygging

Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør Nye Veier

Siktemål – Globalt digitalt lederskap

Morten Dalsmo, Konserndirektør Sintef og Digital 21

Cathrine Mørch, Chief Digital Officer Sweco

Digitalisering og sirkulær økonomi

Sunniva Baarnes Lucas van Laack, Rambøll

Kirsti Svenning og Rupert Hanna, Catenda

Kl 1700 Avslutning etterfulgt av en uformell tapasmiddag og mingling

Teknologiforum er et gratis tilbud til medlemmer i NTVAs Industrielle råd. Kampanjekode NTVA20

Øvrige deltagere:

Deltageravgift inkl lunsj: 750 kr

Deltageravgift inkl middag: 1000 kr

Påmelding:

Lenke til påmelding på Hoopla