Laster Arrangementer

Blått hydrogen

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) i samarbeid med Sveriges ambassade i Norge inviterer til et seminar om blått hydrogen og dets potensial til å bidra til overgangen til et mer bærekraftig energisystem. Blått hydrogen produseres ved dampreformering av metan (SMR), hvor karbondioksidet som dannes hindres i å spre seg til atmosfæren ved hjelp av karbonfangst og -lagring (CCS). Blått hydrogen kan være et supplement til grønt hydrogen, som er produsert ved elektrolyse og krever store mengder elektrisitet.

På seminaret vil vi fokusere på om det er forutsetninger for et samarbeid mellom Norge og Sverige om produksjon og bruk av blått hydrogen som en del av det grønne skiftet. Vi vil diskutere:

• Hva gjør Sverige/Norge innen «Blått hydrogen»? Hvilke samarbeid er det mulig å utvikle på tvers av landegrensene?

o Norge er en stor produsent av naturgass, som potensielt kan levere råvarer til Sverige, der hydrogenproduksjon kan skje gjennom metanreformerende teknologi. Karbondioksidet som fanges kan deretter lagres ved hjelp av CCS-teknologi.

o Er det forutsetninger for samarbeid mellom Norge og Sverige om utvikling av en felles infrastruktur for produksjon, lagring og distribusjon av blått hydrogen? Dette kan omfatte utvidelse av gassnettverk, gassimport- og eksportterminaler samt anlegg for lagring av karbondioksid.

• Blått vs grønt hydrogen: Utfordringer og muligheter. Kan blått hydrogen være et supplement til grønt inntil teknologien for grønt har videreutviklet seg og overtar?

Seminaret vil diskutere hvilke forutsetninger som ligger til rette for at Sverige og Norge kan samarbeide og bruke hverandres ressurser og kunnskap om hydrogen. Seminaret er åpent for alle som er interessert i å lære mer om blått hydrogen og dets potensial som en del av bærekraftig energiproduksjon.

Program:
• 16:15 Registrering
• 16:30 Velkommen v/IVA, Sveriges ambassad og NTVA
• Hvordan kan energisystemet omstilles innen 2050?
Filip Johnsson, IVA-medlem og professor i energisystemer ved Chalmers University of Technology.
• Hva gjør Norge?
Ulrik Olbjørn, Project Director Low Carbon Solutions hos Equinor og leder av “Clean Hydrogen to Europe”.
• Teknologi for produksjon av rent hydrogen med integrert karbonfangst. Marius Moldestad, Business Developer i ZEG Power.
• Hva gjør Sverige?
Björn Aronsson, Operations Manager ved Hydrogen Sweden.
• 18:00 – 18:30 Panelsamtale (Hvordan lykkes vi med samarbeid over grensene?)

Til slutt: Lett servering og mingling

Moderator: Camilla Brox

Innledere fra Sverige:

Filip Johnsson, IVA-medlem og professor i energisystemer ved Chalmers University of Technology.  Filip Johnssons forskning er fokusert på tiltak for å redusere klimapåvirkningen fra energisystemet. Forskningen omhandler tekniske problemstillinger knyttet til elektrisitets- og varmeproduksjon og hvordan hele energisystemet kan omstilles innen 2050.

Björn Aronsson, Operations Manager, Hydrogen Sweden har mange års erfaring fra den internasjonale bilindustrien innen områder som produksjonsteknologi, prosjektledelse for FoU-prosjekter, forskning og forutvikling for både OEM-er og leverandører. Han har jobbet flere år for en svensk offentlig etat som forretningsutvikler for utenlandske investeringer. I 2010 gikk  Björn inn i stillingen som driftsleder for Vätgas Sverige.

Innledere fra Norge:

Marius Moldestad er Business Developer i ZEG Power, og jobber med kommersialisering av ZEGs innovative teknologi for produksjon av rent hydrogen med integrert karbonfangst. Han kommer fra stillingen som analytiker og forretningsutvikler innenfor offshore havbruk i Norway Royal Salmon, og har erfaring innenfor teknisk-økonomisk analyse, business modellering og prosjektutvikling.
Moldestad er utdannet sivilingeniør innenfor Energi og Miljø ved NTNU/University of Queensland, og har i tillegg en bachelorgrad i finans fra NTNU Handelshøyskolen.

Ulrik Olbjørn er Diplomkaufmann fra Universitetet i Mannheim, Tyskland. Han har en 26 år lang karriere i Statoil/Equinor med en rekke lederstillinger både i Norge og utlandet. De siste to årene har Ulrik vært en del av Low Carbon Solutions-teamet og er i dag prosjektdirektør for storskalaproduksjon av hydrogen (fra naturgass med Co2-fangst og -lagring) på Vestlandet til et voksende marked for hydrogen i Europa gjennom en egen hydrogenrørledning.

Bilde: Norsk Klimastiftelse