Laster Arrangementer

Årsmøte NTVA 2021

Årsmøtet vil som følge av koronatiltakene bli avholdt digitalt som videomøte i Zoom.

Dagsorden

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/21 Valg av møteleder og referent

Sak 03/21 Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/21 Styrets beretning 2020

Sak 05/21 Regnskap 2020

Sak 06/21 Budsjett for 2021

Sak 07/21 Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/21 Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling

Sak 09/21 Eventuelt (Saker til Eventuelt må sendes post@ntva.no innen 14.4)

Sakspapirene til årsmøtet inklusive valgkomiteens innstilling legges ut på NTVAs hjemmeside etter hvert som de blir klare. Årsberetning 2020, regnskap 2020 og budsjett 2021 blir trykket i årboken for 2020.

Lenker:

Påmelding på Hoopla

Lenke til videomøte

Medlemmer må registrere seg for deltagelse på møtet. Det vil bli foretatt opprop ved møtestart. Dere finner årsmøtepapirene her.

Velkommen!