Laster Arrangementer
  • Beklager. Denne arrangement har allerede funnet sted.

Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen – angår det deg?

Antibiotikaresistens er en krise som kan bli verdens fremste trussel mot folkehelsen. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding:  ntva.hoopla.no/sales/3346472355

Antibiotika-resistens i Norge og resten av verden

Professor Arnfinn Sundsfjord, UiT, vil forklare hva «antibiotika-resistens» er og gi noen perspektiver på hvilken betydning denne har for mennesker i Norge, Europa og verden for øvrig. Foredraget starter med en pasienthistorie fra Norge.

Antibiotikaresistens – hvordan overvåker vi utviklingen og hva kan vi gjøre med det?

Professor Gunnar Skov Simonsen, UiT/UNN, vil fokuserer på overvåkning av resistens, hvilke faktorer som driver resistensutviklingen og hvordan man kan bidra for å bremse utviklingen.

Hvorfor lete i havet etter nye antibiotika?

Professor Jeanette Hammer Andersen, UiT, vil fokusere på mangelen på nye effektive antibiotika og manglende rammebetingelser for legemiddelindustrien og hvilken rolle forskningsmiljøet ved UiT/UNN kan bidra i utviklingen av nye antibiotiske legemidler.

Ordstyrer: Professor Trond Ø. Jørgensen, UiT

Møtet arrangeres i samarbeid med UiT.