NTVA

NTVA
NTVA2018-10-08T15:14:54+00:00

Kommende arrangement

Bergen: Møte 29. januar 2019

Bergen: Møte 29. januar 2019

29 jan 2019 19:00

Maskinsyn: et algoritmisk blikk på verden?

Professor Jill Walker Rettberg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Unive...

Oslo: Møte 30. januar 2019

Oslo: Møte 30. januar 2019

30 jan 2019 18:00

Framtidens biler: hydrogenbiler, elbiler med mer

Foredragsholdere:Erik Figenbaum, Transportøkononisk Institutt, og Øystein Ulleberg, Institutt...

Stavanger: Møte 20. februar 2019

Stavanger: Møte 20. februar 2019

20 feb 2019 19:00

The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and its importance in cancer treatment

Foredragsholder: Professor Cassian Yee...

Bergen: Møte 12. mars 2019

Bergen: Møte 12. mars 2019

12 mar 2019 19:00

Protonterapi på vei til Bergen

Professor Olav Mella, Klinisk institutt II, Universitetet i Bergen/ Avdelingsdirektør ved avdeling for kreftb...

Stavanger: Møte 13. mars 2019

Stavanger: Møte 13. mars 2019

13 mar 2019 19:00

Cyberforsvaret og samfunnets sårbarhet - hvilke farer står vi overfor og hva gjør vi

Foredragsholder: Siv ing.  Jørgen Botnan, Nasjonal sikke...

Oslo: Møte 4. april 2019

Oslo: Møte 4. april 2019

4 apr 2019 18:00

Nettskyen, og lagring i norske datasentre

Foredragsholdere:
  • Om Nettskyen: Hallstein Husand, Datatilsynet.
  • Om lagring: Rog...

Stavanger: Møte 10. april 2019

Stavanger: Møte 10. april 2019

10 apr 2019 19:00

Blokkkjeder - hva det er og hva kan det brukes til

Foredragsholder professor Hein Meling, Universitetet i StavangerMøtene i Stavanger arrange...

Oslo: Møte 9. mai 2019

Oslo: Møte 9. mai 2019

9 mai 2019 18:00

Sirkulærøkonomi

Tor Prøitz, styreleder, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi.

Bergen: Møte 14. mai 2019

Bergen: Møte 14. mai 2019

14 mai 2019 19:00

Atmospheric Space Interaction Monitor (ASIM)- høytsvevende norsk teknologi

Professor Nikolai Østgaard, Institutt for fysikk og teknologi, Un...

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

STORE UTFORDRINGER FOR PAPIRAVISENE I ÅRENE FREMOVER

27.november holdt NTVA i samarbeid med Academia Europea og Tekna møte i Universitetsaulaen i Bergen. Temaet var Ny teknologi endrer samfunnet. Gard Steiro som er sjefredaktør i VG og administrerende direktør samme sted holdt et spennende og dramatisk innlegg. Han spådde at det bare var noen få år igjen med lønnsomhet i den tradisjonelle forretningsmodellen for papiravisene. Dagbladet kan bli [...]

KAN KJERNEKRAFTEN HA EN FREMTID I NORGE?

Det er gjennom årene gjort mange forsøk på å fremme kjernekraft som et aktuelt energialternativ i Norge. Men til tross for dyktige talsmenn har initiativene falt på steingrunn. Det er har i de senere år kommet opp at thoriumbasert kraftverk representerer langt lavere faregrad enn uran og halveringstiden som bestemmer kravet til sikre deponier for avfallsstoffene er langt lavere. En  [...]

KREVENDE UTFORDRINGER NÅR FREMTIDENS SKIPSFART SKAL REDUSERE SINE UTSLIPP

I skipsfartsmiljøet er det en klar forventing om at det  snart blir inngått avtaler som krever store utslippsreduksjoner i global skipsfart. Det er aktuelt fra IMO - FNs organisasjon for skipsfart - å kreve en halvering av utslippene fra sektoren til tross for at omfanget av skipsfart er ventet å øke meget merkbart i de kommende 10 år. På et fellesmøte mellom [...]

SPENNENDE TEMA OG STOR OPPSLUTNING OM NTVAs TEKNOLOGIFORUM

Det var smarte bedrifter og digitalisering som var tema for NTVAs Teknologiforum som ble avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo mandag 12.november.  "Bli en del av det nye smarte næringslivet", var motto for seminaret. Det var nærmere 100 personer tilstede i Festsalen og mange meget kompetente innledere. Hovedinnleder var Torbjørn Holmstrøm fra Volvos ledelse i Gøteborg. Han snakket om bærekraft [...]