Kommende arrangement

Trondheim: Møte 7. mai 2019

Trondheim: Møte 7. mai 2019

7 mai 2019 16:15

Integrasjon av miljøvennlige teknologier i bygninger i en urban kontekst

 Miljøvennlige teknologier integreres i større og st...

Avlyst! Oslo: Møte 8 mai 2019

Avlyst! Oslo: Møte 8 mai 2019

8 mai 2019 15:00

Dette møtet er dessverre avlyst

Hydro:  Utfordringer for en bedrift som jobber internasjonalt

Foredragsholdere fra Hydro - mer informa...

Bergen: Møte 14. mai 2019

Bergen: Møte 14. mai 2019

14 mai 2019 19:00

Atmospheric Space Interaction Monitor (ASIM)- høytsvevende norsk teknologi

Professor Nikolai Østgaard, Institutt for fysikk og teknologi, Un...

Tromsø: Møte 21. mai 2019

Tromsø: Møte 21. mai 2019

21 mai 2019 15:30

Earth Biogenome Project (EBP)

Etter foredragene blir det servert fiskesuppe. Møtet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig ...

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

FINNFJORD-PROSJEKTET – SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT MED STORT POTENSIAL

9.april hadde NTVA og UiT Norges arktiske universitet ettermiddagsseminar på Norges fiskerihøyskole i Tromsø. Tema for var det såkalte Finnfjordprosjektet. Prof Hans Chr. Eilertsen ved Norges fiskerihøyskole har gjennom mange 10 år har forsket på alger. Eilertsen snakket om Alger som biologiske industrielle organismer. Da han for mer enn 40 år siden startet utforskningen, skjedde det som grunnforskning og et [...]

Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre [...]

PER TVEIT – KONSTRUKTØREN AV NETTVERKSBRUENE – UTNEVNT TIL MEDLEM AV NTVA

Per Tveit er en teknolog som har valgt å gå sine egne veier. Gjennom hele livet fra han var student ved NTH har han vært glødende opptatt av nettverksbruer, et brukonsept som gjør det mulig å bygge store bruer med langt mindre materialinnsats og kostnader enn de tradisjonelle bruene. Pga av at konstruksjonen er lett, legger den også til rette [...]

MEGET VELLYKKET SEMINAR OM STORDATA I INDUSTRIELT RÅD

NTVAs Industrielle Råd arrangerte et meget spennende seminar 20.mars. Det foregikk i DNVAs lokaler i Oslo og kom etter årsmøtet i rådet. Hans Kåre Flø som er leder av Industrielt Råd innledet og ønsket velkommen til seminaret hvor et gjennomgangstema var bruk av stordata og de tekniske og kommersielle muligheter dette vil gi. Møteleder for seminaret ble Trond Moengen fra [...]